Nieuwbouw Poelenburg

Aan de oostkant van Poelenburg komt nieuwbouw. Wijkbewoners, toekomstige bewoners en gemeente bepalen met elkaar hoe de uitbreiding eruit komt te zien.

Nieuwbouw Poelenburg

De gemeente wil dat de nieuwbouw in Poelenburg goed aansluit op de bestaande wijk Poelenburg. De gemeente wil dat de buurt en toekomstige bewoners meepraten en meedenken over de nieuwbouw.  Hoe ziet de nieuwbouw eruit, wat voor huizen staan daar, wat is het karakter van de wijk, hoe gebruiken we de wijk? Allemaal vragen waar we de antwoorden op willen hebben.

In een aantal bijeenkomsten halen we ideeën op en bepalen we met elkaar de wensen en ideeën voor de ontwikkeling. Die vormen de basis voor het stedenbouwkundig plan. Als het plan klaar is houden we contact met de buurtbewoners en de nieuwe bewoners.  Informatie over wat in de bijeenkomsten besproken is, staat op de pagina Informatie.

Luchtfoto plangebied Poelenburg OostLuchtfoto van het plangebied Poelenburg Oost

Bijeenkomst

 Maandag 24 september 2018 waren zo'n 60 geïnteresseerden aanwezig bij  een bijeenkomst over het woningbouwplan in Poelenburg Oost .

Tijdens de informatiebijeenkomst vertelden de projectleider van de gemeente en de stedenbouwkundige van bureau Urhahn over de ontwikkelvisie en het ontwerp zoals dat binnenkort wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Er was gelegenheid tot vragen stellen. Er was veel behoefte aan informatie over de verdere planning en de manier waarop de kavels uitgegeven zullen worden.

Bekijk de presentatie

Rondom de kanovereniging


Kanovereniging in Poelenburg OostRondom de jachthaven


Jachthaven in Poelenburg Oost

Het terrein Poelenburg Oost


Terrein Poelenburg Oost


Ga naar Zaanstad.nl