Agenda en Planning

Op deze pagina vindt u alle bijeenkomsten en de planning van het project.

Gevolgen PAS voor de start verkoop

Op dit moment wordt aanvullend onderzoek verricht voor de realisatie van De Vrije Watering. Het is nog niet duidelijk wat de uitspraak van de raad van State over de PAS (stikstof depositie)  betekent voor dit project. Voorlopig verleent de provincie  geen vergunningen voor bouwprojecten die de hoeveelheid stikstof in de lucht verhogen van NATURA 2000 gebieden. Daar valt De Vrije Watering ook onder en daarom moeten we voor dit project een aanvullende natuurtoets doen. Hierdoor schuift de oorspronkelijke planning op en start naar verwachting de inschrijving voor de CPO-kavels niet eerder dan eind deze zomer.

De planning van het hele project, van start tot en met de bouw in 2019

illustratie van de planning van de bouwAgenda

  • 13 juni, 27 juni en 11 juli 2017        Bewonersbijeenkomsten
  • 9 oktober 2017                                        Presentatie 3 modellen
  • September 2018                                     Presentatie stedenbouwkundig ontwerp
  • Maart 2018 - maart 2019                  Bestemmingsplan 
  • Eerste helft 2019                                    Omgevingsvergunning
  • Najaar 2019                                               Start Bouw
  • 2021                                                               Gereed 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl