Vragen

De meest gestelde vragen over de Nieuwbouw Poelenburg Oost.

bouwlui

Bouwen

 • Waarom bouwt de gemeente zelf geen huizen?

  De gemeente bouwt geen huizen. Wij willen in de eerste plaats mensen die zelf willen bouwen een kans geven om dat hier te doen.

 • Wat als niemand zelf wil bouwen?

  Dan kan een ontwikkelaar en/of bouwbedrijf gaan bouwen

 • Hoeveel kans maak ik om te kopen en te bouwen?

  Dat kunnen we niet zeggen. Iedereen mag straks kopen. Informatie over hoe de kavels of woningen worden toegewezen volgt later.

 • Hoe zien de huizen er straks uit?

  Dat weten we nog niet, maar daartoe wordt een kwaliteitsleidraad opgesteld. Daar staat in hoofdlijnen beschreven hoe de woningen eruit moeten zien.

 • Gaat er gasloos gebouwd worden?

  Ja,  de duurzaamheidseisen van de gemeente gelden: gasloos bouwen en EPC 0,  de EnergiePrestatie Coëfficiënt, die geeft aan hoe energiezuinig een huis is. 0 betekent dat de energierekening 0 is.

geld

Financiën

 • Wat is de prijs van een woning?

  Dat weten we niet, dat hangt af van persoonlijke eisen die de bouwers stellen aan een woning.

 • Wat is de grondprijs?

  Indicatief en gemiddeld wordt deze vooralsnog geraamd op 675 euro per m2 inclusief btw prijspeil 1 januari 2018.
  Per locatie en kavelgrootte kan deze afwijken.

 • Hoe bepalen jullie de hoogte van de grondprijs?

  Die is gerelateerd aan de marktwaarde van woningen die naar verwachting gerealiseerd kunnen worden.

 • Wat doet de gemeente met de opbrengst van de grondprijs?

  De grondopbrengsten zijn ter dekking van de kosten van de voorzieningen in de nieuwe wijk: riolering, kabels en leidingen, bestrating, beplanting, straatverlichting. Kortom alles wat er nodig is om te kunnen wonen.

 • Helpt de gemeente met de financiering van een huis?

  Nee.

 • Waarom geen erfpacht?

  Erfpacht is een bijzonder instrument waarvan de inzet hier niet noodzakelijk wordt geacht. De bedoeling is uitgifte in volledig eigendom.

 • Wie betaalt de geluidsmaatregelen (de muur op de koppen van de straten)?

  Daarmee wordt rekening gehouden bij de uitgifteprijs van de grond afhankelijk van de specifiek optredende situatie.

openbare ruimte

Openbare Ruimte

 • Komen er ook speelvoorzieningen?

  Voor de grotere kinderen is er het Krajecekveld.
  Wij gaan de ruimte nog verder inrichten en daarbij is ook aandacht voor de behoefte aan speelvoorzieningen voor kleinere kinderen.

 • Hoe zit het met parkeren?

  Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd, passend bij het type te bouwen woningen.

 • De Poelenburgweg is druk. Toch moeten we daar oversteken. Hoe zit het met de verkeersveiligheid?

  Bij de uitwerking van het plan wordt bekeken waar voetgangers en fietsers de straat Poelenburg kunnen oversteken. Daar wordt de infrastructuur vervolgens op aangepast

 • Wordt het niet heel erg druk in de wijk, vooral met maar een toegangsweg?

  Het gaat om iets meer dan 100 woningen. Onze verkeerskundigen hebben rekening gehouden met het aantal verkeersbewegingen die dit oplevert.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl